Dětský domov Brno, Jílová

příspěvková organizace

GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Název školského zařízení: Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace
IČO: 00401293
Sídlo: Jílová 119/13, Brno 639 00

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980

Mgr. Martin Michalíček
tel. +420 732 337 492
email: gdpr@vim-jmk.cz

Informace o zpracování osobních údajů – pro stažení klikněte.
Zpět...