Dětský domov Brno, Jílová

příspěvková organizace

STANOVÁNÍ

Počátkem srpna jsme sbalili batohy a spacáky a vydali se do přírody. Stanování je totiž pořádné dobrodrůžo. Ono postavit dobře stan, posbírat dřevo, rozdělat oheň a uvařit v kotlíku oběd, pro vodu se vydat ke studánce – to vůbec není jednoduché. Takový pobyt mimo město, to je pravý odpočinek. Vyčistit si hlavu v přírodě, relaxovat u ohně a pozorovat hvězdy, neřešit nic jen přítomný okamžik. S dětmi máme tyto akce čím dál raději. Učí nás pokoře, která je v životě tak důležitá.
A to není všechno. Po příjezdu jsme totiž zjistili, že na místě dřív žili indiáni a že i nás chtějí s přírodou spřátelit. A tak jsme si vyrobili indiánská trička, čelenky a čekali na znamení. Indiáni nám totiž nosili tajné zprávy, ve kterých jsme měli různé úkoly spojené s přírodními živly. Zvlášť s vodou bylo seznamování velmi intenzivní, jelikož celou noc a celý den pršelo. Ale i to byl zážitek. Po 4 dnech děti cítily, jak jsou na přírodu napojeny, jak získaly nadpřirozené schopnosti a jak přírodě rozumí. Za odměnu dostali od indiánů amulety štěstí, které nosí poctivě na krku a které je chrání před zlem.
Druhá skupinka dětí jela stavovat o týden později. Stanování bylo dobrovolné, děti si mohly zvolit, zda pojedou, nebo zůstanou na DD. Protože zájem mělo více dětí, rozdělili jsme se na dva turnusy. Ani tyto děti nebyly ošizeny o zážitky pod stanem. Pobyt opět doprovázel bohatý program. Děti zachraňovaly uprchnutá zvířátka z rozbité zoo. Poštovní holub Evžen nás zásobil úkoly, které jsme museli pro záchranu zvířátek splnit. Děti úkoly moc bavily, za splnění dostaly vždy zvířátko, kterému postavily v zoo nový domov. Kulturní vložkou bylo také ochotnické divadlo o Josefu II. Byl to velmi zajímavý příběh přibližující naši historii. Užili jsme si krásné 4 dny, tentokrát plné sluníčka, radosti, smíchu a přátelství. Společné zážitky děti spřátelili. Spousta úkolů byla zaměřena na respektování druhých a vzájemnou spolupráci, která je tak důležitá.
Po stanování se děti vydali ještě na dovolenou s vedením domova a teď už se pomalu připravujeme na začátek školního roku. K létu plnému zážitků patří spousta přípravy a práce. Od počátečního domlouvání pobytů, přes papírování, kterého je stále více a více až po balení a vybalováni děti, praní apod. Za to všechno patří velké díky vedení DD a všem vychovatelům, kteří jsou ochotni udělat spoustu věcí navíc, aby dětem dopřáli krásné léto. Děkujeme.

Zpět...