Dětský domov Brno, Jílová

příspěvková organizace

Chci pomoci

Jsme rádi za každou materiální i finanční pomoc. Finance od jednotlivců či firem rádi využijeme na různé rekreační a zájmové činnosti, letní tábory a pobyty. Pro děti je velmi důležitý mezilidský kontakt, proto se je snažíme co nejvíce začleňovat do společnosti formou různých kulturních a společenských akcí, kroužků apod.

Za vaše příspěvky děkujeme.

Číslo bankovního účtu: 126505514/0600