Dětský domov Brno, Jílová

příspěvková organizace

O nás

Dětský domov

Dětský domov vznikl od 1. 1. 2018 jako samostatná příspěvková organizace, zřizovaná Jihomoravským krajem.
Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou celého zařízení v letech 2011 – 2012. Od 1. 8. 2012 má zařízení kapacitu 24 míst.

Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny a jejich prostorové členění je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele.
V suterénu je umístěna návštěvní místnost. Děti mohou posedět s rodiči i na zahradě, která je kompletně zatravněná a zdobí ji květinové záhony se skalkou. Je zde také hřiště a klidová zóna s posezením.

Dítě je do DD umístěno na základě soudního rozhodnutí. Jeho osobnostní vývoj je sledován, přehodnocován a dokumentován.
Kmenový vychovatel vypracuje individuální plán rozvoje osobnosti dítěte a navrhuje další výchovné postupy.

Po dovršení osmnáctého roku mohou děti dále pokračovat ve studiu a bydlet v DD na základě dohody, a to až do 26. roku věku.
Ti, kteří této možnosti využívají, studium vždy úspěšně dokončí.

Výchovná činnost je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvují zájmové kroužky mimo dětského domova, jiní potřebují celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti skupin je práce velmi náročná. O každou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Ve svém bytě se děti učí běžným domácím pracím a také se musí naučit žít ve ,,velké rodině“.

Vnitřní řád Dětského domova – pro stažení klikněte.

Skupiny

Modrý byt – RS1

kmenoví vychvatelé:
strejda Martin
teta Kristýna

Zelený byt – RS2

Kmenoví vychovatelé:
teta Lidka
teta Lucka

Oranžový byt – RS3

Kmenoví vychovatelé:
stejda Martin
teta Marcela

Denní vychovatelka:

teta Slávka

Noční vychovatelky:

teta Gábina
teta Renata