Dětský domov Brno, Jílová

příspěvková organizace

Dokumenty

GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob. Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková

Více...
Hodnocení činnosti Dětského domova Brno, Jílová, příspěvková organizace za školní rok 2018/2019

Hodnocení činnosti Dětského domova Brno, Jílová, příspěvková organizace za školní rok 2018/2019 – pro stažení klikněte.

Hodnocení činnosti Dětského domova Brno, Jílová, příspěvková organizace za školní rok 2017/2018

Hodnocení činnosti Dětského domova Brno, Jílová, příspěvková organizace za školní rok 2017/2018 – pro stažení klikněte.