Dětský domov Brno, Jílová

příspěvková organizace

UKLIĎME ČESKO

Na celostátní akci "Ukliďme Česko" se zapojily i děti z našeho Dětského domova Jílová Brno. Cílem bylo uklidit a odstranit odpad z přírody. Každá přihlášená skupina si zvolila místa, kde chce uklízet a nahlásila je hlavním organizátorům. Do terénu jsme vyrazili s našimi dětmi 1. dubna 2023, přesně na aprílový den, vzali jsme pytle a rukavice (od organizátorů) a vypravili se do míst, kam děti nejraději chodí. Začali jsme na hřišti na ulici Vojtova, pak se přesunuli na Červený kopec a nakonec na hřiště na Celní ulici. Nejvíce jsme nacházeli drobný plastový odpad (víčka, lahve, kelímky apod.). Odpad děti třídily na papír a plast. Z bezpečnostních důvodů skleněný odpad děti nesbíraly, jen na něj upozorňovaly své vychovatele. Za dvě a půl hodiny jsme společně sesbírali několik pytlů, které jsme umístili na předem smluvené místo. S úlovky jsme nezapomněli ani na společnou fotku.
Pro děti byla tato akce přínosná - zopakovaly si, co patří do papírového a plastového odpadu. Dále pak, že je důležité udržovat pořádek i na věřejných místech a povídali si, jak se chovat k přírodě, aby zůstala alespoň taková jaká je.
Velmi rádi se zapojíme i za rok, protože nám na přírodě záleží a máme ji rádi.


Vychovatelka DD Jílová Brno,
Mgr. Ludmila Matisová

Zpět...